Skrinning

Skrinning på bollplanen. Hjälmanvändning obligatorisk.