Fribytarna

Sjöscoutorganisationen Fribytarna r.f. är en svenskspråkig sjöscoutkår i Borgå. Kåren grundades 1934 och har idag ca 80 medlemmar. Verksamheten riktar sig främst till barn och unga i åldern 7-22 år, men även äldre ledare behövs. Fribytarna är medlem i Finlands Svenska Scouter r.f. och Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry