Pulkaåkning

Pulkaåkning på borgbacken. Kåren bjuder på varm saft.