Kårförläggning

En förläggning för alla åldersgrupper. Ordnas på kårens utfärdsstuga Stensböle. I samband med kårförläggningen ordnas också föreningens höstmöte.