Allhelgonavandring

En krävande vandring för 13 år fyllda och äldre. Ordnas traditionsenligt under allhelgona-veckoslutet