Vargungar

Vargunarna är 7-8 år gamla och går på åk 1-2. De har möte en gång i veckan som leds av en akela och en eller flera vice akelor. Vargungarna fungerar i flockar och på möten lär de sig om scoutingens grunder. Lek och spel är en viktig del av vargungeverksamheten – det är viktigt att ha roligt tillsammans. Vargungarnas märke är vargen.

Vargungarnas ideal:

> Respektera andra

> Älska och skydda naturen