Ledare

För att hålla igång verksamheten behövs många ledare. Alla har sina egna uppgifter och ibland kan det vara svårt att hålla reda på vem som gör vad. Här finns de flesta Fribytarledarna presenterade. Ledarna nås på fornamn.efternamn@fribytarna.fi.

 

Styrelsen

Kårchef: Sandra Granroth

Uppdragschef: Milla Aaltonen

Programchef: Frida Granroth

Kassör: Robert Holmberg

Övriga styrelsemedlemmar: Hampus Kneck, Victor Lindroos, Valter Nyholm och Marie Samlihan

 

Utskotten

Ordförande, Stensböle-utskottet (Stensbölefogde): Beatrice Lindlöf

Ordförande, Båt-utskottet (Båtsfogde): Marie Samlihan

Ordförande, PR-utskottet (SoMe-ansvarig): Sandra Granroth

 

Övriga poster

Trygghetsperson: Beatrice ”Trice” Lindlöf

Materialansvarig: Milla Aaltonen

Stugsfogde: Edvin Simos