Explorerscouter

Explorerscouterna är 14-16 år gamla och går på åk 8-1:a året i 2:a stadiet. Explorerscouterna fungerar som patrulledare för spejarscouterna, eller som vice akela för en vargungeflock eller vice kapten för ett ävetyrsscoutlag. Patrulledarna har planeringsmöte ca en gång per månad, som leds av spejarscouternas avdelningschef. Alla explorerscouter samlas till eget möte varannan vecka.

Explorerscouternas ideal:

> Respektera andra

> Älska och skydda naturen

> Vara ärlig och pålitlig

> Främja vänskap över gränser 

> Känna sitt ansvar och göra sitt bästa