Kontakt

Ifall du undrar något, kan du ta kontakt med följande personer:

Styrelsen: fribytarna@gmail.com

Styrelsen svarar på de flesta frågor, eller så kan de skicka dig vidare till rätt person.

Kårchef: Milla Aaltonen, milla.aaltonen@fribytarna.fi 0440601990

Programchef: Mette-Lisa Westerlund, mette.westerlund@fribytarna.fi

Uppdragschef: Beatrice Lindlöf, beatrice.lindlof@fribytarna.fi

Vice kårchef/Kassör/stensbölebokningsansvarig: Robert Holmberg, robert.holmberg@fribytarna.fi 0408245533

Kuksa-ansvarig: Sandra Kellgren, sandra.kellgren@fribytarna.fi

Stensbölefogde: Joni Saarinen, joni.saarinen@fribytarna.fi

Båtsfogde: Hampus Kneck, hampus.kneck@fribytarna.fi