Gillet

En förening för scoutvänner, scoutföräldrar och fd fribytare. Gillets främsta syfte är att understöda de svenska sjöscouterna i Borgå, genom att hjälpa till med olika jippon och talkon.

I Gillets styrelse 2021 sitter Micki Kulju (ordf), Erika Englund (viceordf.), Pia Saaristo (kassör), Piki Holmberg, Mikko Lönnström, Jani Lehto och Abbe Seeck samt Robert Holmberg som representerar kåren. Utanför styrelsen deltar Jan Rosenström som sekreterare. På styrelsemötena deltar även suppleanterna Mats Björkendahl, Robert Nordgren, Mats Graeffe, Anna-Pia Palmén och Beatrice ”Trice” Lindlöf.