Ledare

För att hålla igång verksamheten behövs många ledare. Alla har sina egna uppgifter och ibland kan det vara svårt att hålla reda på vem som gör vad. Här finns de flesta Fribytarledarna presenterade.

Styrelsen

Kårchef: Fanny Aaltonen

Vice kårcef samt kassör: Robert Holmberg

Sekreterare samt medlemsregisteransvarig: Thomas Holmberg

Uppdragschef: Beatrice Lindlöf

Programchef: Milla Aaltonen

Övriga poster

Stensbölefogde: Joni Saarinen 

Båtsfogde: Sandra Kellgren

PR-ansvarig: Sandra Granroth

Trygghetsperson: Beatrice ”Trice” Lindlöf

Materialansvarig: Milla Aaltonen

Stugsfogde: Kristoffer Kulju

Avdelningarna

Vargungarnas avdelningschef: Marie Samlihan

Äventyrsscouternas avdelningschef: Sandra Kellgren

Spejarscouternas avdelningschef: Fanny Aaltonen

Explorerscout avdelningschef: Beatrice ”Trice” Lindlöf

Övriga ledare

Mette Westerlund

Veera Granroth

Calle Englund

Fredrik Andersson

Hampus Kneck

Marie Kellgren

Simon Johansson

Ville Sevelius