Ledare

För att hålla igång verksamheten behövs många ledare. Alla har sina egna uppgifter och ibland kan det vara svårt att hålla reda på vem som gör vad. Här finns de flesta Fribytarledarna presenterade. Ledarna nås på fornamn.efternamn@fribytarna.fi.

 

Styrelsen

Kårchef: Milla Aaltonen

Uppdragschef: Beatrice Lindlöf

Programchef: Mette Westerlund

Kassör: Robert Holmberg

Medlemsregisteransvarig: Sandra Kellgren

Styrelsemedlem: Hampus Kneck

Styrelsemedlem: Frida Granroth

Styrelsemedlem: Ville Sevelius

 

Utskotten

Ordförande, Stensböle-utskottet (Stensbölefogde): Joni Saarinen

Ordförande, Båt-utskottet (Båtsfogde): Hampus Kneck

Ordförande, PR-utskottet (SoMe-ansvarig): Thomas Holmberg

 

Övriga poster

Trygghetsperson: Beatrice ”Trice” Lindlöf

Materialansvarig: Milla Aaltonen

Stugsfogde: Wilhelm Lindén