Explorerscouter

Explorerscouterna är 14-16 år gamla och går på åk 8-1:a året i 2:a stadiet. Explorerscouterna fungerar som patrulledare för spejarscouterna, eller som vice akela för en vargungeflock eller vice kapten för ett ävetyrsscoutlag. Patrulledarna har planeringsmöte ca en gång per månad, som leds av spejarscouternas avdelningschef. Alla explorerscouter samlas till eget möte varannan vecka.

Explorerscouternas ideal:

> Respektera andra

> Älska och skydda naturen

> Vara ärlig och pålitlig

> Främja vänskap över gränser 

> Känna sitt ansvar och göra sitt bästa

Explorerscoutpatruller i Fribytarna 2020-2021

Ejdern, tisdagar udda veckor kl. 18.45-20.15, PL: Kevin Kulju

Under våren hålls en del möten som utemöte med start och slut vid möteslokalen Stugan, Stadshusgatan 8 E (om inget annat uppges) och en del möten hålls på distans. Följ noga med eposten och andra informationskanaler så att ni är på rätt ställe i rätt tid.

Explorerscouternas vårtermin 2021:

v.3 Vad som komma skall
v.4
v.5 Livskvalitet
v.6
v.7 Pulkaåkning
v.8
v.9 Skrinning
v.10
v.11 För vår jord
v.12
v.13 Vår natur
v.14
v.15 Stor för de små: Ansvarsuppgift på läger eller utfärd, Patrullförläggninsplanering
v.16
v.17 Specialmöte, mera info senare
v.18
v.19 Skärgårdsskepparpraktik: Båtvård före sjösättning
v.20
v.21 Avslutning, knytkalas