Äventyrsscouter

Äventyrsscouterna är 9-10 år gamla och går på åk 3-4. De har möte en gång i veckan under ledning av lagets kapten och vice kapten. Äventyrsscouternas åldersgruppsmärke är ett femdelat tygmärke som föreställer en kompass, som ska sys fast på kårskjortans högra ärm. Märkena kallas väderstreck och det tar en termin att avlägga ett väderstreck, till varje väderstreck hör olika aktiviteter och evenemang.

Äventyrsscoutlag i Fribytarna 2019-2020

Hjorten, tors 17.30-18.30, kapten: Mette Westerlund

Älgen, tors 18.45-19.45, kapten: Mette Westerlund

Alla möten hålls i Stugan och dess omgivning om inget annat anges. Ha ordentliga utekläder med till varje möte, så vi kan gå ut om tillfälle ges.

Äventyrsscouternas ideal:

> Respektera andra 

> Älska och skydda naturen 

> Vara ärlig och pålitlig

Äventyrsscouternas vårtermin:

3 Stormlykta
4 Isdubbar
5 Goda gärningar
6 Vilse
7 Nödsignaler
8 SPORTLOV
9 Eld i teorin
10 Utemöte/Lekmöte
11 Packa rätt
12 Knopar
13 Sjökortstecken
14 Räddningsvästar
15 PÅSKLOV
16 Nödsamtal, ormbett & getingbett
17 Utemöte/Lekmöte
18 Goda gärningar genomgång
19 Skräpplockning
20 Hajk förberedelse, Lager på lager
21 Äs-Hajk