Äventyrsscouter

Äventyrsscouterna är 9-10 år gamla och går på åk 3-4. De har möte en gång i veckan under ledning av lagets kapten och vice kapten. Äventyrsscouternas åldersgruppsmärke är ett femdelat tygmärke som föreställer en kompass, som ska sys fast på kårskjortans högra ärm. Märkena kallas väderstreck och det tar en termin att avlägga ett väderstreck, till varje väderstreck hör olika aktiviteter och evenemang.

Äventyrsscouternas ideal:

> Respektera andra 

> Älska och skydda naturen 

> Vara ärlig och pålitlig

Äventyrsscoutlag i Fribytarna 2020-2021

Hjorten, tisdag 16.30-17.30, kapten: Frida Granroth

Älgen, tisdag 17.45-18.45, kapten: Frida Granroth

Under våren hålls en del möten som utemöte med start och slut vid möteslokalen Stugan, Stadshusgatan 8 E (om inget annat uppges) och en del möten hålls på distans. Följ noga med eposten och andra informationskanaler så att ni är på rätt ställe i rätt tid.

Äventyrsscouternas vårtermin 2021:

v.3 Lekar, introduktion (närmöte)
v.4 Karttecken (distans)
v.5 Första hjälp (närmöte)
v.6 Första hjälp (distans)
v.7 Pulkaåkning (närmöte)
v.8 Sportlov – inga möten
v.9 Skrinning (närmöte)
v.10 Internationell scouting
v.11 Barnens önskemål (närmöte)
v.12 Förberedelser inför förläggning
v.13 Ta sig över ett dike (närmöte)
v.14 Påsklov – inga möten
v.15 Skriv en artikel, tidningar (distans)
v.16 Segelbåten, MOB-manöver
v.17 Orientering
v.18 Surrning
v.19 Simma med flytväst
v.20 Förberedelser inför hajk
v.21 Avslutning, knytkalas