Styrelsen 2020

Kårchef: Milla Aaltonen
Programchef: Mette Westerlund
Uppdragschef: Beatrice Lindlöf
Kassör: Robert Holmberg
Sekreterare: Fanny Aaltonen
Styrelsemedelemmar: Kevin Kulju, Sandra Kellgren och Hampus Kneck

Styrelsen nås per e-post på fribytarna@gmail.com och alla ledare på fornamn.efternamn@fribytarna.fi