Vårterminen har börjat

Mötena har dragit igång igen för vårterminen! Mötesgrupperna är de samma som på hösten och mötestiderna är samma med undantag för Lokatt och Havsörn. Kolla Fribytarposten för mera information.