Vårterminen har börjat

Mötena har dragit igång igen för vårterminen! Mötesgrupperna är de samma som på hösten och mötestiderna är samma med undantag för Lokatt och Havsörn. Kolla…